BS-2000M Serİsİ Modüler Sİstemİ

Özellikler

Örnek Dağıtım Modülü ile saatte sabit 2000 test fotometrik ölçüm hızı sunabilen modüler, tek başına ve rastgele erişimli Klinik Kimya Analizörü

  • Hız:Saatte sabit 2000 fotometrik test, saatte maksimum 600 test ISE analizi
  • Örnek Dağıtım Modülü ve Ön Takip Sistemi
  • Farklı modüllerin birleşimiyle büyüyebilme özeliği
  • 8-evreli otomatik yıkama istasyonu sayesinde kalıcı küvetler
  • En az 80 ul. reaksiyon hacmi
  • 13 dalga boyuna sahip optik (grating) sistemi
  • Reaktif ve örnek problarında hava kabarcığı detektörü
  • 4000m yüksekliğe kadar uygulamaları destekler (opsiyonel harici hava pompası ile)
  • Çift yönlü LIS ara yüzü
BS-2000M Serisi Modüler Sistemi